Social media

Social media Creative media

Đội ngũ chuyên gia về social media của Creative Media giúp bạn thiết lập các mục tiêu kinh doanh, xác định đối tượng, mục tiêu, tạo ra nội dung hấp dẫn.

Dịch vụ Social Media của chúng tôi cung cấp khả năng kết nối và chia sẻ thông tin để làm tăng giá trị thương hiệu cũng như độ phổ biến của đơn vị trên mạng xã hội. Các kết quả của social media được thể hiện trên các lượt share, comment, like,... 

Brand Monitoring

Chúng tôi có thể giúp bạn cải thiện danh tiếng, theo dõi doanh nghiệp trên mạng xã hội. Qua đó tìm hiểu sự cảm nhận người dùng với thương hiệu của đơn vị.

Social Media Contests

Các bài viết trên Facebook, Twitter, Pinterest có thể làm tăng lưu lượng truy cập trong một khoảng thời gian ngắn. Các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp đơn vị xây dựng nội dung phù hợp với loại hình kinh doanh để đăng tải.

Social Media Management

Đội ngũ chuyên gia về Social Media của Creative Media có thể quản lý tài khoản và thu hút người dùng hỗ trợ đơn vị..