Công ty CP giao nhận kho vận Ngoại Thương

Công ty CP giao nhận kho vận Ngoại Thương Creative media

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)  được thành lập năm 1970

VIETRANS kinh doanh đa ngành trong đó mũi nhọn là:

  1. Logistics : Các dịch vụ Đại lý hải quan, vận chuyển, uỷ thác xuất nhập khẩu, kho bãi…
  2. Xuất nhập khẩu
  3. Xây dựng
  4. Bất động sản