TRANG TIN ĐIỆN TỬ YHOCVN.NET

TRANG TIN ĐIỆN TỬ YHOCVN.NET Creative media

Trang thông tin điện tử Yhocvn.net do các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Trung Ương sáng lập. Chúng tôi mong rằng yhocvn.net sẽ không chỉ là nơi chia sẻ thông tin của các bác sĩ trong cả nước mà còn là nơi mà người bệnh có thể tìm được những kiến thức, thông tin bổ ích giúp người thân, bạn bè và chính bản thân phòng bệnh, phối hợp với bác sĩ điều trị bệnh hiệu quả.

Mỗi ngày với 8 giờ làm việc, chúng tôi không thể giải thích cũng như tư vấn được nhiều cho người bệnh vì vậy chúng tôi mong muốn Yhocvn.net như bàn tay nối dài để bác sĩ tại các bệnh viện đầu ngành có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa cho bệnh nhân ngoài khoảng thời gian ít ỏi so với khối lượng bệnh nhân quá nhiều như hiện nay.

YHOCVN.NET