VFM - công ty truyền thông bóng đá việt nam

VFM - công ty truyền thông bóng đá việt nam Creative media

Creative media là một tập thể với đội ngũ xây dựng thương hiệu, chiến lượng truyền thông maketing chuyên nghiệp. Mục đích của chúng tôi là biến các vấn đề thành giải pháp, khủng hoảng thành cơ hội và đưa các ý tưởng trở thành hiện thực. Chúng tôi luôn sáng tạo không ngừng tạo ra sự khác biệt, giúp các thương hiệu trở nên bền vững, các sản phẩm luôn được chau chuốt đến hoàn hảo.